Cookie & Privacy Policy

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website U met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra U Uw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Facebook en LinkedIn
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen (“liken”) op sociale netwerken als Facebook en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Consulteer de privacyverklaring van Facebook en/of LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt opgeslagen op servers van Facebook en LinkedIn in de Verenigde Staten. LinkedIn, en Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan U vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan U vertonen. Deze cookies kan U centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies
Op de volgende websites kan U meer informatie over cookies vinden:
Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu

Privacy van uw persoonsgegevens
Uw gegevens (voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, btw-nummer, adres, postcode, gemeente) kunnen door FUTECH verwerkt worden: voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om U eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen (bv. de aan ons verleende opdracht, uitvoering van geplaatste bestelling…). Na beëindiging van de opdracht, zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. Wij bewaren dan enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U dan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien U niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via de contactpagina op deze website. Via dat adres kan U ook altijd vragen welke gegevens wij over U verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
U hebt het recht om inzage of correctie of verwijdering van jouw gegevens te vragen. Gebruik hiervoor onze contactpagina. (Het verwijderen van Uw gegevens kan beperkt worden door onze wettelijke verplichtingen.) Om misbruik te voorkomen kunnen wij U daarbij vragen om U adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient U een kopie van de betrokken cookie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van Uw browser.

Indien Uw gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als U het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan U zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).