Elektricitet
Alla produkter


Vill du snabbt ta reda på vad den elektriska spänningen är eller kontrollera en elektrisk anslutning? FUTECH:s eltestare utför alla dina elektriska mätningar: spänning, ström, motstånd eller flöde, kapacitet, frekvens, temperatur, arbetscykel, diodtest o.s.v. Våra enheter fungerar säkert och exakt. Vi erbjuder modeller både för de enklaste och mer komplexa applikationerna. På så sätt kan elektricitet inte längre hålla några hemligheter från dig …