Oppmålingsinstrumenter
All products


Autovater og teodolitt som er ideelle til måling av avstander, høyder og vinkler utendørs. De kalles ofte for optisk vater og automatisk vater.