ANSVARSFRASKRIVELSE

Innholdet på dette nettstedet (tekster, bilder og koblinger) er satt sammen av FUTECH med størst mulig grundighet for å sørge for at det er riktig. FUTECH kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for skader som utspringer fra informasjon som kan være ufullstendig eller feil.

FUTECH har alltid rett til å foreta endringer eller korreksjoner i innholdet og fjerne hele eller deler av det.

FUTECH er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet i filer koblet til dette nettstedet eller til andre nettsteder som det henvises til.

Opphavsrett gjelder for dette nettstedet i kraft av lovbestemmelsene, og alle gjeldende immaterielle rettigheter forbeholdes derfor fortsatt. Innholdet eller deler av det må ikke reproduseres eller brukes på offentlig tilgjengelige steder, med mindre FUTECH har gitt sitt skriftlige samtykke til å gjøre det. Uautorisert eller feil bruk av innholdet på nettstedet eller deler av det er et brudd på våre rettigheter.

Disse bestemmelsene gjelder for nettstedet du viser nå. Du samtykker automatisk i denne ansvarsfraskrivelsen ved å bruke nettstedet.

Kontakt gjerne FUTECH hvis du har flere spørsmål. Du finner kontaktopplysningene på nettstedets kontaktside.