Undersökningsinstrument
Alla produkter


Autopass och teodoliter perfekta för att mäta avstånd, höjder och vinklar utomhus. De kallas ofta optiska pass eller automatiska pass.